ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Svenska kraftnät bröt mot EU-regel

1:54 min
  • Energimarknadsinspektionen konstaterar att svenska kraftnät har brutit mot en EU-regel.

  • Svenska kraftnät har vid flera tillfällen inte uppfyllt minimikravet på att 70 procent av överföringskapaciteten ska vara tillgänglig för marknadsaktörer.

  • Anledningen är att flera delar av det svenska elnätet inte klarar av belastningen, menar Svenska kraftnät.