MUSEUM

Svenska museer vill återlämna stulna Beninbronser

1:57 min
  • Världskulturmuseerna vill att svenska staten ska återlämna 39 föremål från de svenska samlingarna och lämnat ett förslag till regeringen.
  • Det rör sig om konstföremål som plundrades från kungariket Benin, i det som nu är södra Nigeria, sedan dess förvärvats av museer över Europa och USA genom handel.
  • ”För oss är det en jätteviktigt att vi håller en hög etisk standard i vår verksamhet”, säger Michael Barrett är Världskulturmuseernas representant i Benin-dialogen, ett nätverk som jobbar internationellt med återlämnandet.