Björnjakt

Svenska Rovdjursföreningen överklagar beslut om licensjakt på björn

0:50 min
  • Svenska Rovdjursföreningen överklagar nu Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut att fördubbla antalet björnar i licensjakten till 200 björnar. Beslutet kom efter att den senaste inventeringen i länet visade att björnstammen fortsätter att växa.

  • I överklagan yrkar Svenska Rovdjursföreningen i första hand på att beslutet ska upphävas och i andra hand på att antalet djur som ska få dödas minskar till det antal som rätten tycker är lämpligt.

  • Licensjakten startar den 21 augusti och om ärendet inte hinner avgöras innan dess vill Svenska Rovdjursföreningen att beslutet pausas till dess att rätten har avgjort ärendet.