Coronaviruset

Svenskar nöjda med EU:s hantering av pandemin

1:44 min
  • Svenskarna är nöjda med hur EU hanterat coronapandemin, och över 90 procent av svenskarna vill att EU ska få mera makt på hälsorådet, visar den senaste Eurobarometerundersökningen, som är gjord på uppdrag av EU-parlamentet och som publicerades idag.
  • Två tredjedelar av européerna vill ge EU större befogenheter och européerna anser att solidariteten inom EU brutit under pandemin.
  • Européerna överlag anser att de nedstigningar som införts under pandemin var nödvändiga, att hälsan går före de negativa ekonomiska konsekvenserna. Här ligger Sverige i topp, 74 procent av svenskarna anser att restriktionerna var nödvändiga.