Coronapandemin

Svenskt besked om Johnson & Johnsons vaccin dröjer

1:18 min
  • Det dröjer med Folkhälsomyndigheten godkännande för att börja använda Johnson & Johnsson coronavaccin i Sverige.
  • Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA slår fast att det finns en möjlig koppling mellan vaccinet och blodproppar, men att fördelarna med vaccinet överväger riskerna.
  • ”Det är viktigt att undersöka exakt vilka som ska få Janssen-vaccinet”, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.