Ska underlätta resor

Svenskt vaccinbevis kan vara på plats 1 juni

1:59 min
  • 26 juni ska vaccinationsbevis börja användas inom EU för att underlätta resande mellan medlemsländerna. 
  • Den svenska tekniska lösningen som kommer att heta Gröna beviset bedöms vara färdig den 1 juni, enligt Myndigheten för digital förvaltning som på regeringens uppdrag tagit fram tjänsten.  
  • ”Det var nog ingen som trodde att det skulle här gå så bra som det faktiskt gör”, säger Mats Snäll, chef för digital utveckling på myndigheten.

– Den tid som har stått till förfogande är ju minimal och det var nog ingen som trodde att det skulle här gå så bra som det faktiskt gör, säger Mats Snäll.

Det var i februari som regeringen gav i uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning att utveckla ett digitalt vaccinationsbevis enligt en kommande EU-förordning för att underlätta resande mellan EU-länder. Häromveckan beslutade  EU att vaccinationsbeviset ska kunna användas från den 26 juni.

Men den svenska tekniska lösningen, Gröna beviset, bedöms alltså bli klar redan till den första juni – om drygt fem veckor.

Om regeringen ger klartecken till det skulle alla vaccinerade svenskar då kunna begära ut sina vaccinationsbevis till sin telefon eller på papper från en central sajt med hjälp av e-legitimation.

I vaccinationsbevisen kommer det att stå om man är vaccinerad, om man har testats positivt för covid-19 och att en viss tid gått efter genomgången infektion, och om man har ett färskt negativt covid-test.

Och rent tekniskt skulle vaccinationsbevisen kunna användas även för aktiviteter inom Sverige, till exempel för att personer ska kunna visa att de är vaccinerade för att kunna delta i olika evenemang.

Men för att det ska bli möjligt behöver myndigheten få klartecken också till det eftersom det eventuellt behövs nya riktlinjer och anpassningar, säger Mats Snäll.

– Men sen tror jag faktiskt att vi behöver få nåt ställningstagande hur vi ska göra med själva driftsättningen eftersom EU inte kommer att vara klar med sin förordning tills dess och det kommer förmodligen inte vara så många EU-länder som har sina tjänster uppe så för själva resandeändamålet kanske det inte är så mycket värt att starta med tjänsten. Men det här vet inte vi, det behöver vi ha lite dialog med vår beställare om, säger Mats Snäll.

Så regeringen måste sätta ner foten om det här ska börja användas innan övriga EU börjar använda det?

– Ja, säger Mats Snäll.