Rundbordssamtal

Sverige bjuds in till klimattoppmötet

1:36 min
  • Sverige har bjudits in till president Joe Bidens klimattoppmöte som hålls i slutet av veckan.
  • Miljöminister Per Bolund kommer att delta vid ett rundabordssamtal som anordnas av USA:s klimatsändebud John Kerry på fredag, och då bland annat prata om de svenska industrisatsningarna på fossilfritt stål, elbilsbatterier och raffinaderier för biodrivmedel.
  • När de första inbjudningarna till klimatmötet blev kända fanns inte Sverige med bland de utvalda länderna, vilket ledde till en del spekulationer om hur den nya administrationen värderade det svenska klimatarbetet.