Sverige fortsätter vaccinera med Astra Zenecas vaccin

3:51 min

Sverige fortsätter att vaccinera personer över 65 år med Astra Zenecas vaccin. Risken för dem att bli allvarligt sjuka av vaccinet är mycket liten. Nyttan av vaccinet är större än faran, säger Folkhälsomyndigheten.

Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA presenterade en rapport igår. De berättade att det kan finnas en koppling mellan Astra Zenecas vaccin och en allvarlig biverkan som några få personer fått. Det handlar inte om vanliga blodproppar, utan om en särskild allvarlig slags blodpropp. Men risken är väldigt liten att drabbas av det. EMA tror att högst en person av 10 000 kan få biverkan, men troligen är det mycket mer ovanligt.

EMA säger att nyttan av vaccinet är mycket större än faran att använda det, och länderna kan fortsätta använda det. Folkhälsomyndigheten ska undersöka EMA:s rapport mer innan de ändrar något om hur Sverige använder Astra Zenecas vaccin. Det betyder att Sverige fortsätter att vaccinera äldre personer över 65 år med vaccinet. Inga äldre personer har fått den allvarliga biverkan.

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger att det är viktigt att fortsätta vaccinera, eftersom Astra Zenecas vaccin skyddar väldigt bra mot allvarlig sjukdom och död.

– Det här är ju ett väldigt bra vaccin. Det skyddar med väldigt hög nivå mot både allvarlig sjukdom och död, framför allt hos de äldre. Och det är ju också väldigt tydligt att riskerna hos äldre, om de över huvud taget finns, är väldigt väldigt små. Det är ju väldigt många äldre som är vaccinerade, säger Anders Tegnell.

Antalet som dör med covid-19 i Sverige har inte ökat, trots att fler blir smittade och sjuka. Det beror på att så många av de äldsta och svagaste personerna har vaccinerats, säger Anders Tegnell.

– Utan vaccinationer hade vi med hög sannolikhet sett en uppgång nu när vi har en ökad smittspridning i samhället, säger Anders Tegnell.

Smittan i samhället är fortfarande på en hög nivå, och många blir sjuka. Över 2000 personer behöver nu vård på sjukhus för covid-19. Det har ökat senaste veckan. 366 personer får vård med intensivvård. Situationen i sjukvården är svår, säger Irene Nilsson Carlsson på Socialstyrelsen.

– Just nu är det en tuff situation för intensivvården och för sjukhusen att klara de behov som finns, för att ta emot patienter med covid-19. Och övriga patienter, som också behöver intensivvård och andra sjukvårdsinsatser, säger Irene Nilsson Carlsson.

Över 1,3 miljoner människor i Sverige har nu fått minst en dos vaccin. Det är 16 procent av alla vuxna.
Totalt har 13 594 personer med covid-19 dött i Sverige.