Bolagsstyrelser

Sverige kan snart bli sämst på jämställdhet i Norden

1:49 min
  • För fem år sedan hade Sverige den högsta andelen kvinnor i storbolagens ledningsgrupper, men sedan dess har utvecklingen stannat av jämfört med våra grannländer.
  • I Norge är nu 30 procent i de största bolagens ledningsgrupper kvinnor. I Danmark, Finland och Island har andelen kvinnor i ledningarna ökat med mellan 8 och 12 procent sedan 2015 - medan Sverige ligger kvar på 25 procent.
  • "Det enda landet som ligger efter Sverige är Danmark, men Sverige kan mycket väl bli sämst redan inom två år", säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright.