EU

Sverige kritiskt mot nytt el-förslag: ”Logisk kullerbytta”

1:45 min
  •  Stora delar av Sveriges elnät saknas i ett EU-förslag om normer för miljövänliga  och klimatsmarta investeringar.
  • De regionala och lokala elnäten nämns inte i senaste förslaget till taxonomi, som ska lotsa till hållbara investeringar.
  • ”En logisk kullerbytta”, säger energiminister Anders Ygeman, som också betonar att regeringen motsätter sig förslaget.