Sverige misslyckas med långsiktiga klimatmål

9:26 min
  • Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045. Vi får ofta höra att det gäller att tänka långsiktigt, förbi dagspolitiken, om vi ska klara klimatkrisen.

  • Men är det alltför lätt för politiker ge stora löften om sånt som ska vara infriat långt efter att de själva lämnat sina maktpositioner? Vem ska då hållas ansvarig om målen inte är uppnådda?

  • Hör reportage av Ekots reporter Ci Holmgren.