SVERIGES NATOANSÖKAN

Sverige möter Turkiet på Natos högkvarter – förväntningarna tonas ner

2:05 min
  • Sverige och Finland träffar på måndagen Turkiet på Natos högkvarter för att prata om Turkiets motstånd mot ländernas inträde i alliansen.

  • Men ingen av parterna räknar med några direkta genombrott i samtalet som dessutom försvåras av strejk i Bryssel.

  • ”Jag hoppas att förhandlingarna idag ska gå bra, men vi är förberedda på att detta är en process som kan ta lång tid, vi har ett stort tålamod”, säger utrikesminister Ann Linde.