FÖRSVAR

Sverige och Finland i försvarsövning – Scenariot: Gotland angripet av "röd sida"

2:04 min
  • På måndag, den 16 maj, startar Luftförsvarsövning 2022 där svenska och finländska luftstridskrafter övar för att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige.

  • Övningen bygger på ett scenario där förbanden försvarar Sverige mot ett väpnat angrepp av en högteknologisk motståndare.

  • "På Gotland kommer vi ha det vi kallar för röd sida – det är angriparna", säger överste Anna Siverstig, chef för luftstridsskolan och övningsledare.