Polarforskning

Sverige samordnar viktig klimatexpedition till Arktis

1:57 min
  • Sverige har fått klartecken att samordna en stor internationell vetenskaplig expedition till norra ishavet 2022 som kan ge svar på viktiga frågor om klimatsystemet.
  • Expeditionen ska utföra borrningar för att få fram borrkärnor med sediment från havsbottnen som kan visa hur klimatet ändrats under miljontals år.
  • Forskarna hoppas få svar på exempelvis hur ekosystemet reagerar när havsisen smälter.