Lag och rätt

Sverige tar strid för fransk sexköpslag i Europadomstolen

1:59 min
  • Europadomstolen ska, på begäran av sexsäljare, pröva om den franska sexköpslagen bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
  • Nu ger sig Sveriges regering in i den pågående processen, vilket är en ovanlig åtgärd.
  • "Ett ofördelaktigt utslag i Europadomstolen skulle kunna få betydelse även för den svenska lagen", säger justitieminister Morgan Johansson,