Sveriges Radio spelar en stor roll för många människor

Aldrig tidigare har så många lyssnat på Sveriges Radio. En genomsnittlig vecka når Sveriges Radio 7,5 miljoner lyssnare. Det är den högsta totala räckvidden som hittills uppmätts sedan mätningarna inleddes 2019.  En viktig del i detta är att fler än någonsin lyssnar digitalt. ”Vi spelar en stor roll för många människor i deras vardag”, skriver vd Cilla Benkö.

Aldrig tidigare har konkurrensen om publikens tid varit lika stor som nu. Konkurrensen kommer allt mer från stora globala jättar. Därför är det extra glädjande att vi ser att publiken väljer oss i allt högre utsträckning. Jag tror att det finns flera förklaringar till det.

Sveriges Radio är det riksmedium som har den mest omfattande lokala bevakningen i Sverige och samtidigt Nordens största korrespondentnät. Vi har därmed unika möjligheter att kombinera lokalkänsla med global utblick. En världshändelse som en pandemi utgör behöver bevakas och belysas från många olika håll. Publiken vet att vi har en kunskap som gör att vi kan hjälpa dem att förstå hur allt hänger ihop, vi strävar efter att fördjupa och sätta in nyheterna i ett större sammanhang.

En annan del av förklaringen tror jag ligger i att vi gör alltmer journalistik utanför radiohusen. Vi gör 250 timmar lokal radio varje vardag och kan därmed vara det ”lokala kittet” i ett läge när det har varit svårt att ses och träffas. Under maj till augusti producerade Sveriges Radios redaktioner innehåll på plats i samtliga 290 svenska kommuner, vilket till stor del har varit möjligt genom tekniska lösningar som vi själva har utvecklat för att kunna arbeta på distans. Vi har varit ett sällskap i vardagen där tusentals röster har hörts och åsikter brutits, samtidigt som publiken har erbjudits musik, avkoppling, skratt och gråt.

För oss spelar det breda uppdraget en viktig roll. Inte bara för att det ger en ökad legitimitet genom att vi når en så stor del av dem som finansierar vår verksamhet. Nej, det breda uppdraget är också viktigt av beredskapsskäl. Sveriges Radio är företaget som aldrig får tystna. När ingenting annat fungerar i samhället så måste det i beredskapskanalen P4 alltid gå att få viktig samhällsinformation och oberoende nyhetsförmedling.  Genom att vi når så många i vardagen, genom en långvarig och upparbetad relation till Sveriges Radio, kommer publiken att vända sig till oss när det är avgörande att de gör det. Det kan vara i tider av kris när det spelar extra stor roll att nyheter når ut. Då måste det finnas en upparbetad relation till publiken som gör att den litar på det som sägs. Därför är våra nya publiksiffror extra viktiga.

Att vi når en publik på 7,5 miljoner varje vecka visar att utbudet i stort och våra poddar i synnerhet ger många ett innehåll de inte kan vara utan. Vid sidan om program som Sommar i P1 och P3 Dokumentär, som länge lockat en storpublik, har nya poddar som Radiosportens Matchen, P3 Krim och Gräns på kort tid hittat till många lyssnare. Att Sveriges Radio nu också ser en digital tillväxt är en väsentlig framtidsfråga.

Vad gäller räckvidden för våra kanaler har P1 nått nya rekordsiffror under pandemin, en kanal helt utan musik. P2 står stadigt med en trogen lyssnarskara och är landets största kulturscen. P3 har lyckats vända en nedåtgående trend när det gäller den linjära kanalen vilket är mycket sällsynt i dagens europeiska medielandskap, jämfört med motsvarande kanaler.

P4 har befäst kanalens roll som ett samlande torg med 3,5 miljoner lyssnare ett genomsnittligt dygn och P4 är också kanalen där Radiosporten har gett publiken en liverapportering på plats under såväl fotbolls-EM som OS i Tokyo.

Sveriges Radio såg en ökad lyssning under pandemin när många sökte sig till etablerade medier för att uppdatera sig om läget. Nu ser vi att de nya högre nivåerna håller i sig trots att samhället och livet alltmer återgår till det normala. Jag tolkar det som ett kvitto på att Sveriges Radio tillför ett personligt värde för många, vilket också 80 procent av de tillfrågade anser att vi gör i en färsk publikundersökning.

I debatten kan det ibland låta som om förtroendet och intresset för Sveriges Radio och public service befinner sig i fritt fall. Så är det naturligtvis inte. Förtroendet för Sveriges Radio, som exempelvis mäts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, har legat på en stabil och hög nivå under hela 2000-talet. När lyssnarna väljer vad de ska lyssna på blir det tydligt att Sveriges Radio betyder något i människors liv, oavsett var i landet de bor.

Jag är i grunden oerhört stolt över det arbete som alla som arbetar på Sveriges Radio gör och samtidigt ödmjuk inför det förtroende ni som lyssnare visar oss varje dag.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Fakta: Rekordhög lyssning

Under årets andra tertial, mellan maj och augusti, lyssnade en genomsnittlig vecka 7,5 miljoner från åldrarna nio år och uppåt på innehåll från Sveriges Radio antingen linjärt och/eller on demand.
Det är den högsta totala räckvidden som hittills uppmätts sedan dessa mätningar inleddes 2019* 

Antalet som lyssnade digitalt, i appen eller via Sverigesradio.se, är också fler än någonsin: 3,4 miljoner varje vecka. Den digitala räckvidden ökade sammantaget med 5 procent och lyssnad tid ökade med 7 procent jämfört med samma tid för ett år sedan.

Allt fler väljer nu också att lyssna på den vanliga linjära radion i en digital apparat.

Den linjära lyssningen på P1, P2, P3, P4 och de lokala kanalerna är fortsatt en av Sveriges Radios absoluta styrkor. Fortfarande är det en betydligt större publik än de som väljer att lyssna på poddar eller nyhetsklipp on demand.


För 1,31 kr, som varje enskild skattebetalare som mest betalar för Sveriges Radio per dag, erbjuds hela vårt samlade utbud – fyra rikskanaler, 26 lokala kanaler, allt innehåll på Sveriges Radios sajt och app och Berwaldhallen med Radiokören samt Sveriges Radios symfoniorkester.

*Tidigare fanns inget fungerande mått på total räckvidd, utan linjär och on demand behövde redovisas separat