Sveriges Radios företagsledning

Sveriges Radios företagsledning

Företagets ledning ansvarar ytterst för: 

- att av riksdagen uppsatta mål uppnås
- att de av riksdagen beslutade grundläggande bestämmelserna efterlevs
- att verksamheten bedrivs ekonomiskt och rationellt.