Sveriges Radios kommentarsregler

Sveriges Radio erbjuder många ytor för diskussioner och reflektioner kring vår journalistik. För att så många som möjligt ska vilja prata med oss krävs det att det både är högt i tak och en välkomnande stämning, men även att vi förhåller oss till samtalet utifrån samma premisser. Därför har vi kommentarsregler som alla måste följa.

1. Vi tillåter inte hatiska kommentarer.

Vi raderar kommentarer som innehåller:

 • hat mot minoriteter, t.ex. etniska och religiösa minoriteter, HBTQ-personer eller människor med olika former av funktionsnedsättning/-variation
 • olika former av rasism och främlingsfientlighet
 • nedsättande epitet
 • hot
 • personangrepp

2. Vi kan komma att ta bort kommentarer som är off topic (inte håller sig till ämnet).

Kommentarer ska hålla sig till ämnet och innehållet som inlägget handlar om eller frågan som ställs av redaktionen.

3. Vi tillåter inte namnpubliceringar som bryter mot våra egna publicistiska beslut.

Om ansvarig utgivare har bestämt att inte publicera namnet på en misstänkt, anklagad eller dömd person gäller det även i kommentarsfältet.

4. Vi tillåter inte spekulationer och missvisande information.

Vi raderar kommentarer som innehåller lögner, rykten, spekulation samt manipulerade bilder/videor, såvida de inte är centrala för diskussionen och det tydligt framgår att det handlar om manipulerat innehåll.

5. Använd källhänvisningar.

För att göra diskussionen så givande och konstruktiv som möjligt vill vi att påståenden underbyggs med fakta och källor, t ex med länk till källan. Om du hävdar fakta och inte kan visa var informationen kommer ifrån kan din kommentar komma att raderas. Vi tillåter däremot inte ren länkpostning utan sammanhang.

6. Det är inte tillåtet att kampanja och spamma.

Det är självklart okej att uttrycka politiska åsikter, men det är inte tillåtet med kampanjande för kommersiella produkter eller evenemang, eller sak- och partipolitik. Vi tillåter inte heller spam, dvs upprepade kommentarer med samma eller liknande innehåll, oavsett om det handlar om länkar, kommentarer, emojis, bilder och/eller videor.

7. Vi tillåter inte avhumaniserande kommentarer.

Det är inte tillåtet att skriva kommentarer om att någon enskild person eller grupp, i vår rapportering eller i kommentarsfältet, exempelvis inte förtjänar att leva, är värdelös, ett avskum eller ohyra.

8. Sveriges Radio måste följa BBS-lagen.

Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta. BBS-lagen innebär att Sveriges Radio löpande måste ta bort inlägg som innehåller

 • uppvigling
 • hets mot folkgrupp
 • barnpornografi
 • olaga våldsskildring
 • upphovsrättsintrång
 • olaga hot
 • olaga integritetsintrång, och
 • offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

9. Går du över gränsen kan du bli blockerad.

Om du trots upprepad varning går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier.

10. Lämna känsliga uppgifter och tips till Radioleaks.

Tänk på att inte använda kommentarsfältet för att lämna känsliga uppgifter eller tips. Lämna det istället till Radioleaks.Tänk på hur du uttrycker dig - det är många som kommer att läsa din kommentar.

Om någon stör/förstör/skapar dålig stämning är det redaktionens uppgift och ansvar att förhindra detta. Försök att vara tydlig och tänk på att det kan finnas fler än ett sätt att tolka ett inlägg.

Var så konkret som möjligt vid kritik.

Vi vill gärna höra er feedback och kritik kring Sveriges Radios journalistik – men utgå från konkreta fall och exempel så blir diskussionerna mer givande och vi kan förbättras.

Ser du något som du tycker bryter mot dessa regler, använd plattformens anmälningsfunktion eller PM-funktion. Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för konstruktiv diskussion.


Allmänna synpunkter eller frågor hänvisar vi till Lyssnarservice: 08-784 84 84, lyssnarservice@sverigesradio.se, Sveriges Radio på Facebook eller Twitter och vårt supportforum på Kundo.

Denna kommentarsfunktion drivs av Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm, organisationsnummer 556419-3232.

(Senast uppdaterat juni 2019)