Smittspridning

Sydafrikanska varianten i minst nio regioner

1:53 min
  • Den variant av coronaviruset som först upptäcktes i Sydafrika har nu bekräftats i nio av landets 21 regioner, det visar Ekots kartläggning.
  • Spridningen oroar flera av regionerna eftersom de olika coronavaccinernas effektivitet på varianten är osäker.
  • "Vi tar allvarligt på det här", säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i region Stockholm där man i måndags hade 19 bekräftade fall. 

Samtidigt som den så kallade brittiska varianten av coronaviruset tar ett allt fastare grepp om smittspridningen i Sverige upptäcks den så kallade sydafrikanska varianten i allt fler regioner.

Enligt Ekots kartläggning har 9 av Sveriges 21 regioner nu bekräftade fall av varianten. 4 fall bekräftades till exempel nu i veckan i Uppsala och 10 i Skåne.

3 regioner, Stockholm, Gävleborg  och Västmanland, har förutom den sydafrikanska varianten också bekräftade fall av den variant som först upptäcktes i Brasilien. Även den en variant som har väckt farhågor om coronavaccinernas effektivitet.

Mycket tyder samtidigt på att antalet regioner med en eller båda av de här varianterna är betydligt fler. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik från vecka åtta har nämligen minst 17 regioner möjliga fall.

– Det är oroande med all smittspridning. Men det vi ser är att de inte riktigt får samma kraftiga ökning som den varianten som först upptäcktes i Storbritannien och vår bedömning är väl att det är fullt möjligt att hantera de här varianterna precis som övriga varianter, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.