KONSTNÄRLIG FRIHET

Synen på politisk styrning av kulturen delar Kulturrådet

2:24 min
  • En ny rapport som regeringen beställt visar att de kulturpolitiska målen hotar den konstnärliga friheten, bland annat genom att kulturarbetare känner sig styrda när de ansöker om pengar.
  • Kajsa Ravin är generaldirektör för Kulturrådet, den myndighet som ansvarar för att fördela mycket av regeringens kulturpengar.
  • ”En del kulturarbetare är kritiska mot styrningen, medan andra bejakar den. Och vi ser samma spridning av förhållningsätt inom myndigheten.”