Synskadad jurist anmäler Domstolsakademin till DO

0:45 min
  • En jurist som anmälde sig till en utbildning på Domstolsakademin på Domstolsverket i Jönköping fick veta att utbildningen inte var lämplig för henne eftersom hon är synskadad.

  • Juristen kände sig tvingad att hoppa av och har anmält det till diskrimineringsombudsmannen som startat en utredning.

  • I anmälan skriver hon att hon kände sig tvingad att hoppa av, och detta blev droppen efter alla år inom domstolsverket där hon uppfattas som ett problem som ingen vet hur de ska hantera.