Ombyggnationen av E4

E4-trafik leds om via Täfteå – mamma Maria: Känns fruktansvärt

1:21 min
  • När E4-trafiken leddes om norr om Umeå under måndagen, via Tväråmark, då höll inte vägen. Lösningen blir att leda biltrafiken via bland annat Täfteå, och låta den tunga trafiken gå kvar på E4. Ingen lösning som Täfteåborna gillar.
  • "Då måste vi kunna kräva att det placeras ut någon form av farthinder", säger Maria Jonsson som bor intill omledningsvägen.
  • "Vi ska jobba med hastighetsbegränsningar, begränsa bredd på vägen på vissa ställen så vi tror ändå att det kommer bli en okej lösning", säger Fredrik Forsberg, enhetschef för underhåll på Trafikverket.