RIKSDAGEN.

Talmannen: Förutsätter att alla ledamöter är vaccinerade

2:07 min
  • Frågan om hur många i riksdagen som är vaccinerade mot covid-19 lyftes under ett gruppledarmöte i riksdagen förra veckan.

  • Talmannens hållning är att han förutsätter att alla vaccinerar sig, om inte medicinska skäl säger annat, men det finns inga formella möjligheter att ställa krav på ledamöterna om vaccination.

  • Till DN uppger Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att deras ledamöter är vaccinerade. Sverigedemokraterna gruppledare uppger att han inte är vaccinerad och att man inte har möjlighet att svara på hur många av riksdagsledamöterna som är vaccinerade. Övriga partier har inte gett något svar.