Tävlingsregler P4 Nästa 2021

Här hittar du alla regler till P4 Nästa-tävlingen 2021. Inskickningsperioden för 2021 är mellan 1 mars kl. 09.00 - 31 mars kl. 12.00.

1. P4 Nästa är en riksomfattande musiktävling för låtskrivare, artister och ny svensk musik. Tävlingen är ett musikevenemang i Sveriges Radios regi med tydlig public serviceprägel. Syftet är att lyfta fram det lokala svenska musiklivet och presentera det för publiken i hela landet.

2. Tävlingen sker i P4 Sveriges Radio. Först i form av 25 lokala finaler, och därefter en direktsänd riksfinal inför publik där vinnaren utses. I de lokala finalerna deltar fem låtar/artister per kanal. I riksfinalen deltar åtta låtar/artister.

 1. Allt juryarbete sker under ledning av en juryordförande från Sveriges Radio.
 2. Jurygrupperna i de lokala finalerna utses av Sveriges Radio och består av representanter från Sveriges Radio och meriterade personer ur det lokala musiklivet.
 3. En jury bestående av Sveriges Radios musikmedarbetare och meriterade personer ur musikbranschen väljer ut de åtta finalisterna till riksfinalen. Juryn utses av Sveriges Radio.
 4. Vinnare av de lokala finalerna samt riksfinalen röstas fram av både en jury och lyssnare.
 5. Samtliga finaler direktsänds utan livepublik där tävlande artisters deltagande kan komma att ske i form av förinspelade liveversioner av tävlande bidrag. Förinspelningarna sker i så fall av Sveriges Radio inför respektive final och enligt senare instruktioner.

3. Alla i Sverige folkbokförda personer kan delta i tävlingen som artister, kompositörer och textförfattare, med undantag för personer som under perioden 2021-01-01– 2021-09-13 är anställda eller har uppdrag vid Sveriges Radio.

4. Den artist och/eller låtskrivare som vill medverka laddar upp sitt tävlingsbidrag i form av en ljudfil till P4 Nästas musikportal och mailar sina tävlingsunderlag till närmaste lokala P4-kanal enligt separata instruktioner i musikportalen. Ett och samma bidrag kan endast skickas till en enda P4-kanal. Medverkande artist behöver bo eller vara verksam inom det P4-kanalområde dit tävlingsbidraget skickas.

 1. Bidraget får vara maximalt 4 minuter långt och ska vara inspelat i god hemstudio- eller studiokvalitet. Bidraget ska vara i färdigarrangerat och färdiginspelat skick. Liveupptagningar accepteras inte, inte heller rent instrumentala bidrag.
 2. En artist kan endast delta med ett bidrag.
 3. En låtskrivare eller textförfattare kan delta med flera olika bidrag men varje bidrag får endast skickas till en enda P4-kanal.
 4. Inskickat bidrag kan inte ändras eller ersättas så länge det kvarstår i tävlingen.
 5. Sveriges Radio har rätt att refusera bidrag.

5. Tävlande bidrag ska kunna framföras live inför publik av medverkande artist vid eventuell medverkan under lokal final och riksfinal eller vid eventuell förinspelning av tävlingsbidrag live via Sveriges Radio inför eventuell lokal final och riksfinal.

 1. Ren playback eller singback vid liveframförandet är inte tillåtet. Förinspelade bakgrunder är tillåtna som del av bidragets arrangemang/ljudbild, men minst ett instrument måste spelas live vid tillfället utöver den ledande sånginsatsen som också ska vara live.
 2. Maximalt sex (6) personer får medverka på scenen vid liveframförandet av respektive tävlingsbidrag. Medverkande artist måste ha fyllt 16 år senast under 2021.

6. Artist som deltar i tävlingen förbinder sig att, om Sveriges Radio så önskar, delta i följande aktiviteter utan annan ersättning än kostnadstäckning för resa inom arrangerande P4-kanals område och logi, och i de fall där sådan krävs:

 1. En (1) direktsänd lokal final enligt senare instruktioner från berörd P4-kanal.
 2. En (1) direktsänd riksfinal enligt senare instruktioner från Sveriges Radio. Sveriges Radio ersätter resa och logi för två dygn i samband med direktsänd riksfinal (i de fall där sådant krävs).

7. Tävlingen är öppen för nyskriven och nyinspelad svensk musik.

 1. Inspelat och inskickat tävlingsbidrag till P4 Nästa får inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1/1 2021.
 2. Fr.o.m 1/1 2021 kan bidraget ha publicerats i form av kommersiell eller icke-kommersiell ljudfil eller skiva (t ex CD), på egen webbplats, via sociala medier eller digitala musik-/videotjänster med följande undantag:

  i.
  Låten får inte förekomma på P4s eller P3s spellistor under perioden 1/1-13/9 2021 (eller så länge bidraget kvarstår som tävlande i P4 Nästa).

  ii.
  Låten får inte förekomma i reklamsammanhang under perioden 1/1-13/9 2021 (eller så länge bidraget kvarstår som tävlande i P4 Nästa).

  iii.
  Låten, eller annan version/inspelning av låten, får inte förekomma i någon annan musiktävling under perioden 1/1-13/9 2021 (eller så länge bidraget kvarstår som tävlande i P4 Nästa).

8. Sångspråket är valfritt. Dock gäller att det språk som används på inskickat tävlingsbidrag är det språk som skall användas vid framförandet i tävlingen.

 1. Artist som framför inskickat tävlingsbidrag ska vara den som tävlar vid eventuell medverkan i lokal final och riksfinal.
 2. Som artist räknas sångsolist eller fast medlem i musikgrupp.
 3. Sångtexten till tävlingsbidraget får inte innehålla kommersiella budskap.


9. Låten, låtens eller artistens medverkan i tävlingen får inte utnyttjas i kommersiella sammanhang eller på annat sätt som kan sätta Sveriges Radios oberoende i fråga.

 1. Resultatet i P4 Nästa avgörs i en kombination av ett avgränsat och sammanvägt antal publik- och juryröster, omvandlade i poäng. Upphovsperson och/eller artist får inte, varken själv eller genom ombud, uppmuntra eller medverka till aktivitet som på ett otillbörligt sätt påverkar/manipulerar omröstningen och/eller tävlingens resultat, t.ex. genom tekniska lösningar som röstningsrobotar, callcenters o.dyl.

10. Anmälan av tävlingsbidraget ska innehålla följande två obligatoriska komponenter:

 1. En ljudfil med den färdiga inspelningen av tävlingsbidraget.
 2. tävlingsunderlag i form av en fullständigt ifylld tävlingsblankett, en artist- och låtskrivarbiografi och två högupplösta foton på tävlande artist (inkl uppgift om fotograf).

11. Tävlingsbidrag laddas upp och tävlingsunderlag mejlas på följande sätt:

 1. En okomprimerad ljudfil med inspelningen av tävlingsbidraget laddas upp till P4 Nästas musikportal av den tävlande enligt separata instruktioner. Hitta instruktionerna här.
 2. En fullständigt ifylld tävlingsblankett kopplad till tävlingsbidraget, en artist- och låtskrivarbiografi och två högupplösta foton på artisten (inkl uppgift om fotograf) mejlas vid uppladdningstillfället av ljudfilen till den lokala P4-kanal där artisten bor eller är verksam.
 3. De tävlingsbidrag som saknar fullständigt ifylld tävlingsblankett, biografi och högupplösta foton tas inte med i tävlingen.

12. Senast den 2021-03-31 kl 12.00 skall tävlingsbidrag och tävlingsunderlag vara Sveriges Radio tillhanda. Bidrag och underlag som anländer senare tas inte med i tävlingen.

 1. Tävlingsbidrag eller tävlingsunderlag kommer inte att returneras.

13. Sveriges Radio fattar självständigt beslut om tävlingens utformning och genomförande (innefattande, men inte begränsat till, urvalsprocessen, tävlingsregler, sändnings- och/eller förinspelningstillfälle, antalet finaler och röstningsförfarande).

14. Sveriges Radio förbehåller sig rätten att kunna besluta om att utöka eller minska antalet artister i de lokala finalerna och riksfinalen.

15. Genom att ladda upp sitt tävlingsbidrag (inspelning med framförande av text och musik), maila tävlingsunderlag och delta i P4 Nästa ger upphovsman och medverkande artist Sveriges Radio rätt att självt eller genom annan:

 1. sända det inskickade tävlingsbidraget i ljud och bild, t.ex. i radio, på digitala plattformar, i mobilen, på webben, i tv, via sociala medier och strömmande tjänster etc.
 2. publicera tävlingsbidraget på digitala plattformar, via sociala medier, via strömmande tjänster och webben i ljud och bild.
 3. presentera tävlingsbidraget offentligt i samband med lokala finaler och riksfinalen.
 4. spela in och sända tävlingsbidraget i samband med lokala finaler och riksfinalen i ljud och bild, t.ex. i radio, i mobilen, på digitala plattformar, via sociala medier, via strömmande tjänster, på webben, i tv etc.
 5. fritt använda inskickade artistbilder knuta till tävlingsbidraget för presentation av tävlingen och publiceringar på digitala plattformar, via sociala medier, i mobilen, på Sverige Radios webbplatser och strömmande tjänster etc.
 6. självt eller genom vidareupplåtelse/-överlåtelse till annan använda det insända tävlingsbidraget (text och musik) och framförandet för utgivning för icke-kommersiellt bruk.

16. Upphovsman samt medverkande artist intygar att de har rätt att upplåta nyttjanderätt enligt dessa tävlingsregler samt att man inte ingått något avtal med tredje man som utgör hinder mot i dessa tävlingsregler angivna villkor.

17. Sveriges Radio har rätt att utan särskild ersättning till upphovsman eller medverkande artist marknadsföra P4 Nästa med tävlingsbidragets titel, samt namn och bild på medverkande artist och/eller upphovsman.

18. P4 Nästa får inte användas av annan för att marknadsföra tävlingsbidrag, upphovsman eller tävlande utan skriftligt tillstånd från Sveriges Radio.

19. Om villkoren i dessa tävlingsregler inte uppfylls har Sveriges Radio rätt att utesluta artist/-er och/eller inlämnat bidrag, samt att, helt eller delvis, inte utbetala ersättning i någon form. Skulle ersättning redan ha utbetalats äger Sveriges Radio rätt att återkräva denna.

20. I händelse av brott mot tävlingsreglerna, förorsakat av upphovsman, artist eller representant för dessa, ska den eller de av dessa som brutit mot reglerna ensam eller gemensamt svara för eventuella krav, samt hålla Sveriges Radio skadeslös för samtliga skador.

Dessa tävlingsregler har fastställts i februari 2021 av Sveriges Radio, som även äger rätt att ändra och/eller revidera dem samt besluta om deras närmare tillämpning.

Maths Broborg, projektledare P4 Nästa, Sveriges Radio, 20210212.