Teckenspråkets dag

Teckenspråket firar 40 år som erkänt modersmål

1:26 min
  • Idag är det Teckenspråkets dag och 40 år sedan riksdagen fattade beslut om att officiellt erkänna teckenspråk som modersmål.

  • Det här har uppmärksammats i Svenska kyrkan i Karlstad under veckan.

  • "Folk är intresserade och vill lära sig mer teckenspråk" säger Björn Israelsson. Han är döv och teckenspråkstolkas i inslaget av Emmy Lindgren, teckenspråkspräst i Karlstads stift.