Teckenspråkets dag

40 år sedan teckenspråket erkändes: Betyder enormt mycket

1:16 min
  • I dag fredag uppmärksammas Teckenspråkets dag, 40 år efter att riksdagen klubbade igenom att erkänna teckenspråket som dövas förstaspråk.

  • Många döva har fått kämpa utan tillgång till sitt förstaspråk, menar Erika Lundquist,  lärare på teckenspråk- och döv-blind-tolk-utbildningen på Södertörns folkhögskola i Liljeholmen.

  • "Tidigare har teckenspråket varit förtryckt och förbjudits, så detta betyder enormt mycket", säger hon.