Tema: Vad händer med gravstenen?

Ett evigt minne står det i reklamen för en gravsten i slipad granit.
Men den eviga vilan är inte evig. Den är numera  indelade i 25-årsperioder - med möjlighet till förlängning. Inför varje skifte finns det anhöriga som väljer att säga upp gravplatsen.
Men vad händer med gravstenen? Ska den krossas, begravas, säljas, återanvändas eller bli en del av historien?  
Följ gravstenens väg till den eviga vilan.