DRICKSVATTEN

Tester bekräftar: Vattnet i Nälden, Vaplan och Ytterån otjänligt

0:38 min
  • Boende i Nälden, Vaplan och Ytterån måste fortsätta att koka allt vatten man ska dricka eller borsta tänderna med.
  • Under onsdagen kom laboratorieresultat och teorin att det är koliforma bakterier i vattnet bekräftades – vattnet är otjänligt att dricka.
  • Koliforma bakterier kan orsaka illamående och andra magbesvär. Koliforma bakterier finns naturligt i mark, ytvatten och grundvatten men Krokoms kommun utesluter inte "fekal påverkan" – det vill säga att det är bajs i vattnet.