AVFALLSHÖGEN

Tester visar: begränsad miljöpåverkan i Kagghamra

0:30 min
  • Botkyrka kommun har nu fått in resultaten från en provtagnng av jord och vatten närmast brandplatsen i Kagghamra.
  • Provresultaten visar en begränsad miljöpåverkan efter branden, det finns inte heller några indikationer på att dricksvattnet i Tegelvreten har påverkats.
  • Bedömningen är att viss påverkan finns på ytligt grundvatten och markvatten men ingen förorening i det djupa grundvattnet.