Thich Nhat Hanh har avlidit – tog mindfulness till väst

1:50 min
  • En av världens mest inflytelserika buddistmunkar, vietnamesen Thich Nhat Hanh, har avlidit.

  • Tayh, som han kallades, blev munk vid 16 års ålder och började då utveckla det som i väst kommit att kallas mindfulness - att lära sig leva i nuet. Ett sätt att hantera stress och ångest som även används inom dagens sjukvård.

  • Tayh var även den som fick Martin Luther King att offentligt gå ut och kräva ett slut på Vietnamkriget. Tayh blev 95 år.