JEMEN

“Tickande miljöbomb” – oljefartyget Safer rostar sönder

2:04 min
  • Oljetankern Safer har sedan 2015 legat övergiven utanför det krigsdrabbade Jemen.
  • Nu hotar rost att äta igenom skrovet – och börjar oljan läcka ut kan det få ödesdigra konsekvenser.
  • Måste hamnar stängas hotas matförsörjningen för mer än åtta miljoner människor. Det framgår av en rapport som publiceras i tidskriften Nature Sustainability.

Oljetankern Safer beskrivs som en tickande miljöbomb som har legat utanför det krigshärjade Jemens västra kust i Röda Havet sen år 2015. Fartyget rostar långsamt sönder och mer än en miljon fat olja riskerar att rinna ut i havet.

Ingen har kunnat bärga tankern eftersom förhandlingar mellan FN och huthimilisen om att ens få inspektera fartyget har strandat.

En grupp forskare varnar nu för att risken ökar för att oljan ska börja läcka, genom att fartyget vittrar sönder eller på grund av en direkt attack mot skeppet.

Om oljan sprids kan det få katastrofala konsekvenser. Flera av Jemens hamnar kan då tvingas stänga, så nödhjälp och mat kan få svårt att nå in i landet, vilket kan hota matförsörjningen för drygt åtta miljoner människor och påverka dricksvattenförsörjningen för mer än nio miljoner. Inom tre veckor kan 93-100 procent av allt fiske slås ut i Röda havet intill Jemens kust och den internationella sjötrafiken kan behöva ledas om.

Giftiga utsläpp väntas också leda till en ökning av hjärt- och lungproblem för civila. Även om forskarna använder teoretiska beräkningsmodeller och uppger att det finns flera osäkra faktorer så är de eniga om att oljetankern Safer innebär en extrem hälsorisk framför allt för redan krigsdrabbade i Jemen men också i omgivande länder vid Röda Havet som Saudiarabien, Eritrea och Djibouti.

Mängden olja i fartyget är nära fyra gånger större än utsläppet som oljetankern Exxon Valdez orsakade i Alaska 1989.