Dödsfall

Tidigare LO-basen Stig Malm är död

2:22 min
  • Han var fackföreningsman, ordförande i LO 1983–93 och ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott 1984–93.
  • Stig Malm blev ombudsman 1967 och 1979 biträdande förbundsordförande i Metallindustriarbetarförbundet.
  • År 1981 valdes han till andre ordförande i LO och som ordförande ägnade Malm stor uppmärksamhet åt sysselsättnings-, skatte- och fördelningsfrågorna i svensk politik och bland annat drev han kravet på låglönesatsningar.