Veronica Palm

Tidigare S-topp tvingas betala tillbaka 130 000

1:52 min
  • Socialdemokraternas tidigare riksdagsledamot Veronica Palm ska betala tillbaka 130 000 kronor till Statens tjänstepensionsverk. Skälet är att hon inte tagit ut någon lön från sitt bolag – samtidigt som hon kvitterat ut inkomstgaranti.
  • Det framgår av ett beslut från Riksdagens arvodesnämnd, som Ekot har tagit del av.
  • Veronica Palm säger i en skriftlig kommentar till Ekot att hon ”så klart” betalar tillbaka pengarna". ”Det har aldrig varit min intention att göra något annat än rätt”, fortsätter hon.

Socialdemokraternas tidigare riksdagsledamot Veronica Palm ska betala tillbaka 130 000 kronor till Statens tjänstepensionsverk. Skälet är att hon inte tagit ut någon lön från sitt bolag - samtidigt som hon kvitterat ut inkomstgaranti. Det framgår av ett beslut från Riksdagens arvodesnämnd, som Ekot har tagit del av.

Hösten 2015 lämnade Veronica Palm, en av Socialdemokraternas mest profilerade riksdagsledamöter, sitt uppdrag som folkvald. Hon hade då rätt till så kallad inkomstgaranti under fem år. Ersättningen – under 2019 fick hon totalt 545 250 kronor – ska underlätta omställningen till ett vanligt yrkesliv igen.

Några år efter att Veronica Palm lämnat riksdagen startade hon ett aktiebolag - Veronica Palm AB - men under 2018 och 2019 tog hon inte ut någon lön för sitt arbete i företaget - utan har i stället fattat beslut om aktieutdelning. Något som Riksdagens arvodesnämnd nu alltså har granskat, inom ramen för sin tillsyn enligt ersättningslagen.

Enligt det beslut som Ekot har tagit del av har Veronica Palm "i väsentlig omfattning" jobbat i sitt bolag, under den aktuella perioden. Ett bevis för det, enligt arvodesnämnden, är att nettoomsättningen 2019 var 390 000 kronor.

Slutsatsen är därmed att Veronica Palms inkomstgaranti ska sänkas. Hon ska betala tillbaka 130 000 kronor till Statens tjänstepensionsverk. Det är ovanligt att en tidigare riksdagsledamot får bakläxa på det här sättet.

Johan Hirschfeldt, som är ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, vill inte kommentera det enskilda beslutet. Men han konstaterar att ett skäl att inkomstgarantin kan jämkas – det vill säga sänkas eller helt dras in – är om en före detta riksdagsledamot arbetar i väsentlig omfattning, utan att ta ut skälig ersättning för det.

– Då har nämnden att göra en bedömning av alla de fakta som finns, och ta in inkomstinformation och information från årsredovisningar och så, och ge den tidigare ledamoten tillfälle att yttra sig, och sedan fattar nämnden ett beslut, och det är vad som har skett i det här fallet.

Veronica Palm säger i en skriftlig kommentar till Ekot att hon har har fyllt i sina inkomster i enlighet med vad Statens tjänstepensionsverk efterfrågat på sina blanketter. "Arvodesnämnden har sedan uppmärksammat mig på att regelverket är annorlunda och att de därför beslutat om jämkning och återbetalning. Vilket jag så klart gör. Det har aldrig varit min intention att göra något annat än rätt", fortsätter hon.