Tillverkning av svenska solceller

9:33 min
  • Kina är idag helt dominerande i världen när det gäller tillverkning av solceller. Men som vi tidigare kunnat berätta misstänks den kinesiska produktionen av kiselsolceller ha koppling till tvångsarbete i Xinjiang.
  • Kinas dominans har också inneburit att många solcellstillverkare i andra länder, inte minst i Europa fått lägga ner.
  • I Sverige finns idag bara ett fåtal tillverkare av solceller kvar. Ett av dem är Midsummer i Stockholmstrakten, som gör en särskild sorts tunnfilmssolceller. Hör reportage av Marie-Louise Kristola.