Medborgarskap

Tiotusentals oväntade överklaganden efter ny lag

2:08 min
  • En ny bestämmelse som infördes 2018 ger möjlighet att överklaga långsam handläggning till förvaltningsrätten.
  • Förvaltningsrätten i Malmö har det nationella ansvaret för att hantera överklaganden om medborgarskap hos Migrationsverket, och har hittills fått in sextiotusen överklaganden.
  • "Det påverkar vårt arbete ganska mycket", säger lagman Johan Sjöö på förvaltningsrätten i Malmö.

– När man införde den här lagändringen 2018 var det ingen som hade förutsett det här, utan man tänkte sig säkert enstaka ärenden, enstaka klagomål på handläggningen som vi då skulle kunna granska i domstol.

– Det här var det inte någon som hade förutsett, och det var inte så här det var tänkt heller kan jag lova, säger Johan Sjöö.

Den nya lagen innebär att den individ som inte fått beslut i sitt ärende hos en myndighet inom sex månader, har rätt att begära att myndigheten ska påskynda handläggningen.

Om den begäran avslås, kan individen då överklaga beslutet till förvaltningsrätten, och göra en så kallad dröjsmålstalan.

På förvaltningsrätten i Malmö är det en måltyp som sticker ut extremt, nämligen medborgarskapsansökningar hos Migrationsverket.

Det är förvaltningsrätten i Malmö som har det nationella ansvaret att hantera de här överklagandena.

De senaste två åren har domstolen fått in ca femtiotusen överklaganden, och bara i år är prognosen att det totala antalet går upp till hela fyrtiotusen.

– Det påverkar ganska mycket. Även om varje sånt här mål är väldigt enkelt, alltså att det inte kräver någon större arbetsinsats per mål jämfört med mycket annat vi har, så är ju mängden en utmaning, säger Johan Sjöö.

Väntetiderna för att få beslut om medborgarskap har de senaste åren överskridit de föreskrivna sex månaderna med råge.

Merima Iljasevic, enhetschef på medborgarskapsenheten på Migrationsverket, säger att de långa handläggningstiderna beror på den stora migrationsvågen 2014-2015.

Även fast myndigheten har ställt om resurser till medborgarskapsenheten, så räknar man med att väntetiderna sjunker ner till sex månader först 2023, säger hon.

– Vi har självklart anpassat oss på myndigheten och breddat organisationen genom att tillsätta resurser. Men det tar ju tid också att höja kompetensen bland nyanställd personal för att kunna utföra arbete, säger Merima Iljasevic.