Politiska påtryckningar

Tjeckisk public service hotas

2:00 min
  • I Tjeckien utsätts landets public service-medier för allt starkare påtryckningar från politiskt håll.
  • Bedömare fruktar nu att situationen för landets fria och oberoende medier ska gå åt samma håll som i Ungern och Polen.
  • Nu i maj ska det tjeckiska parlamentet välja nya ledamöter till TV-bolagets styrelse och enligt oppositionen har kandidaterna handplockats för att de är kritiska mot TV-bolagets chef och trogna regeringen.