Vinst i skolan

Resursskolor tog ut vinster – hotas av konkurs

3:02 min
  • Två av de resursskolor i Stockholm som idag säger att de befinner sig i en akut ekonomisk situation, hade vinstmarginaler på över 10 procent 2019.
  • Enligt den oberoende finansanalytikern Peter Malmqvist är vinstmarginaler över 10 procent generellt sett att betrakta som höga.
  • Lars Thunberg, delägare i Aprendere-koncernen, tycker inte att Magitaskolans vinstmarginal på 24 procent är rättvisande utan den bör ses som en betalning för gemensam administration.

Under morgonen har Ekot rapporterat om att det kan vara mycket lönsamt undervisa barn med stort behov av särskilt stöd i skolan.

Ekots granskning visar att två av de resursskolor i Stockholm som idag säger att de befinner sig i en akut ekonomisk situation hade vinstmarginaler på över 10 procent 2019.

Den oberoende finansanalytikern Peter Malmqvist vill inte uttala sig specifikt kring någon skola, men säger att det är att betrakta som höga vinstmarginaler.

- Man kan säga rent generellt att om överskotten i verksamheten börjar överstiga 10 procent på varje intäktskrona då tjänar man väldigt mycket pengar, då måste naturligtvis den som finansierar ställa frågan om pengarna går till det dom tänkt sig och om det gör det varför blir det så mycket pengar över.

När Ekot granskar de femtio privata skolor som fick mest tilläggsbelopp för särskilt stöd till elever i Malmö, Göteborg och Stockholm under 2019, visar det sig att en sjättedel av skolbolagen hade en vinstmarginal på över 10 procent.

Två av dem är Vintertullsskolan och Magitaskolan i Stockholm, vars ägare idag säger att den ekonomiska situationen är akut eftersom Stockholm stad avslår betydligt fler ansökningar om tilläggsbelopp. Lars Thunberg är vd och delägare i skolkoncernen Aprendere som äger Magitaskolan.

-Jag är jättearg. Tycker fruktansvärt. Det här innebär ju att bara stora aktörer kan klara sig.

Men årsredovisningarna från 2019 ger en annan bild. Det året flyttades 5, 5 miljoner kronor i koncernbidrag, som är en slags vinstöverföring, från Magitaskolan till moderbolaget i Aprendere koncernen. Pengar gick bland annat till ett HVB-hem med förlust. Vd Lars Thunberg tycker däremot inte att 2019 års vinstmarginal på 24 procent är rättvisande.

-Nej, det är som jag säger att alla skolorna samverkar. Man måste se det som en helhet. Det där är mer betalning för gemensam administration.  Men alla samverkar. Man får liksom se det över tid. Vissa skolor bidrar, andra skolor investerar vi i mer, och då kostar det mer där.

Enligt Vintertullsskolans ägare och vd Torvid Hafström riskerar skolan nedläggning på grund av att Stockholm stads hårdare bedömningar. Men 2019 flyttades nästan 1,5 miljoner kronor från skolan till ett förlusttyngt dotterbolag. Ett bolag som utvecklar en digital plattform för distansundervisning - som också vänder sig till kunder utanför skolan. Men enligt Torvid Hafström innebär det inte att Vintertullsskolan har gått med vinst.

- För det första är bolaget  inom koncernen. Vi ser det som en avdelning. absolut. Detta har ju  kommit många elever på Vintertullsskolans elever till del, kommunala skolor och friskolor runtom. Det är små medel som tas i det stora hela.