Vård

Tomelilla får ambulans på nätter och helger – för få kommer fram i tid

1:04 min
  • Den första april börjar en ambulansbil rulla nattetid i Tomelilla och målet är att ambulanserna ska bli bättre på att nå fram inom tjugo minuter vid livshotande tillstånd.
  • Region Skånes mål är att nio av tio ambulanser ska komma fram i tid vid livshotande tillstånd, i Tomelilla sker det bara i sex av tio fall. 
  • Premedic som kör ambulanserna i stora delar av norra och östra Skåne förstärker också med en ambulansbil i Vinslöv som kommer att gå dygnet runt med start den första september.