FORSKNING

Toner blir läder och sammet när blinda tolkar musik till döva

1:53 min
  • Bertrand Chavarria-Aldrete, doktorand i musik, låter synnedsatta informanter tolka toner, intervall och hela musikstycken genom att kombinera material eller forma i lera. Han vill på så vis skapa en taktil översättning av musiken som döva personer kan ta del av.

  • Carla Perez de Arce Nowicki är en av informanterna och berättar efter workshoppen att hon associerat dova toner till material som trä, läder och sammet - och att hon uppskattar Bertrand Chavarria-Aldretes sätt att utforma forskningen.

  • "Det är en otroligt spännande perspektiv där jag får en slags funktionell roll i att ge en tolkning av musik och ljud till då döva så de kan uppleva något som jag tar för givet."