Träd på koffein – så ska regnskogen restaureras

0:49 min

Restprodukter av kaffe kan användas för att återskapa regnskog, enligt en studie publicerad i Ecological Solutions and Evidence.

På övergivna betesmarker i Costa Rica har en grupp forskare spridit ett halv meter tjockt lager kafferester i ett försök att genom tillförsel av näringsämnen möjliggöra för träd att åter växa på de magra jordarna.

Resultaten var slående. Efter två år hade regnskog åter börjat växa på betesmarken, något den inte gjort på intilliggande kontrollytan som inte fått kaffe.

Forskarna menar att det finns stor potential att använda restprodukter från annan mattillverkning också för att hjälpa regnskog att återkolonisera marker. Dock behövs mer forskning kring hur detta kan göras säkert, så att inte näringsämnen till exempel läcker ut till intilliggande vattendrag och förorenar dem.

Referens:

Rebecca J. Cole, Rakan A. Zahawi. Coffee oulp accelerates early tropical forest succession on old fields. 29 mars 2021. Ecological Solutions and Evidence. DOI: 10.1002/2688-8319.12054