EKOTS GRANSKNING

Trafikutskottets ordförande: ”Mer behöver göras på Malmbanan”

1:58 min
  • Efter alla turer med Malmbanan så har nu Trafikverket fått i uppdrag att sammanställa en rapport till riksdagens trafikutskott om skicket på banan.

  • Ekots granskning om att hälften av de brister som hittas vid besiktningar på Malmbanan lagas senare än vad reglerna kräver visar på att det krävs förbättringar, säger Trafikutskottets ordförande Jens Holm (v).

  • "Man måste arbeta snabbare”, säger Holm.

– Det är en väldigt viktig granskning som ni har gjort. Den pekar ju på att bristerna och felen inte åtgärdas i tid. Det känns inte bra. Och den senaste urspårningen är tyvärr inte en enskild händelse, säger Trafikutskottets ordförande, Vänsterpartiets Jens Holm.

I går så var både Trafikverket och LKAB, vars tåg spårade ur på Malmbanan den 7 november, hos Trafikutskottet för att svara på frågor. Bland annat, berättar Jens Holm, så medgav Trafikverket att de känner till problemen med Malmbanan. De är medvetna om de brister som finns i och med att den tunga trafiken rullar på så tätt.

– Då är frågan vad man gör åt de felen, hur snabbt åtgärdar man dem? Där är min bild att man måste arbeta snabbare med att åtgärda de fel och brister som finns, säger Jens Holm.

I måndags kunde Ekots genomgång av besiktningar och åtgärder på Malmbanan visa att hälften av de sprickor och växelfel som hittas på spåren lagas sent. De flesta bristerna har en gräns på att de måste åtgärdas senast tre månader efter att besiktningen gjorts.

Vissa åtgärder gick några veckor över tiden, men ett tiotal fel har man väntat med att laga tills det har gått fyra månader efter att bristen hade hittats. Och i fem fall åtgärdades felen efter fyra och en halv månad.

– Man har ju den tidsgränsen av ett skäl. Att vänta med att åtgärda de felen är ju att öppna för säkerhetsrisker på banan. Och det känns inte alls bra, säger Jens Holm.

Efter alla turer kring Malmbanan efter urspårningen den 7 november, där vi bland annat kunde visa att utredare på Trafikverkets redan förra året larmat om att det finns undermålig räls som lätt utvecklar sprickor, så ska nu Trafikverket sammanställa en rapport till utskottet, säger Jens Holm. Det är ännu oklart när den kommer bli klar.

– Det är en separat rapport om statusen på Malmbanan och de planerade, förhoppningsvis, skyndsamma åtgärder som är på gång, säger Jens Holm.