Fysisk aktivitet

Stor satsning för att förstå hur träning gynnar hjärnhälsan

2:05 min
  • 120 miljoner satsas nu på forskning för att undersöka hur fysisk aktivitet kan påverka hjärnhälsan, både psykisk hälsa och kognitiv, som bra minne och impulskontroll.
  • Forskningen ska bedrivas vid Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH, i nära samarbete med 12 företag och tre intresseorganisationer och ska pågå under åtta år.
  • forskningsprojektet ska försöka kartlägga hur fysisk aktivitet kan gynna hjärnhälsan från vaggan till graven och kunna komma med vetenskapligt underbyggda råd för hur man ska träna och när i livet