EKONOMIEKOT GRANSKAR

Tredje AP-fonden investerar miljardbelopp i kärnvapen

2:45 min
  • Statliga pensionsförvaltaren Tredje AP-fonden investerar svenskarnas pensionspengar i kärnvapenrelaterade bolag.

  • Totalt handlar det om innehav för drygt en miljard kronor i 15 svartlistade bolag. 

  • Det visar en granskning som Ekonomiekot gjort. 

– Jag är chockerad att Tredje AP-fonden har bestämt sig för att fortsätta att investera i bolag som är involverade i produktion av nya kärnvapen. Det strider mot syftet med FN:s ickespridningsavtal, säger Susi Snyder, kärnvapenexpert på nederländska fredsorganisationen Pax. 

Tredje AP-fonden är en av buffertfonderna inom det svenska pensionssystemet. 

De statliga pensionsfonderna Första till Fjärde AP-fonderna har ett lagstadgat hållbarhetskrav på sig sedan 2019. I förarbetet till lagen skriver regeringen att FN-avtalet “innehåller ett tydligt åtagande för kärnvapenstaterna att nedrusta” och att det ”bör få återverkningar” på de allmänna pensionsfondernas investeringsbeslut.

De andra AP-fonderna har gjort sig av med sina aktier i dom aktuella bolagen, men inte Tredje AP-fonden.

– Vi menar att deras investeringar bryter mot den lag som trädde i kraft för tre år sedan, säger Josefin Lind, generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen.

De har granskat AP-fondernas investeringar flera år i rad.

Ekonomiekot har gått igenom samtliga svenska fonders innehav och jämfört med så kallade svarta listor, exkluderingslistor, från storbankerna och Sjunde AP-fonden. Både denna granskning och årets rapport från Svenska läkare mot kärnvapen visar att Tredje AP-fonden äger aktier i kärnvapenrelaterade bolag för drygt en miljard kronor. 

– Det är ju svindlande summor, naturligtvis, men för Tredje AP-fonden är det bara en liten, liten del, inte ens en procent av deras totala investeringar. Det är också anmärkningsvärt att man krampaktigt håller sig kvar vid dessa investeringar, som omöjligen kan betyda något för dem avkastningsmässigt, men som går till vapen som är tillverkade för att massmörda civila, säger Josefin Lind. 

Tredje AP-fonden sticker inte bara ut bland AP-fonderna, utan är den fond av samtliga nästan 600 fonder som har störst och flest investeringar i kärnvapenbolag, visar Ekonomiekots granskning. 

Peter Lundkvist är ägar- och hållbarhetsansvarig på Tredje AP-fonden och i år också ordförande för AP-fondernas gemensamma etikråd. Han svarar “ja” på frågan om Tredje AP-fonden får investera i kärnvapen.

– Vår bedömning är att de här innehaven är förenliga med lagstiftningen, säger han.

Han hänvisar till Etikrådets tolkning av FN:s icke-spridningsavtal. 

– Det här avtalet ger kärnvapenstaterna Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha och underhålla kärnvapensystemen med syfte att säkerställa deras funktion. 

Totalt handlar det om 15 bolag, bland annat amerikanska Northrop Grumman och Honeywell International, som levererar system till USA:s kärnvapenprogram.  

– De får existera och är investeringsbara för Tredje AP-fonden så länge de inte bryter mot ickespridningsavtalet och det gör de inte, säger Peter Lundkvist. 

– Jag tror verkligen inte att några svenskar önskar att deras pensionspengar går till massförstörelsevapen och jag tror att det är väldigt få som är medvetna om det, säger Josefin Lind.