fackförbunden

Trendbrott för facken – alltfler ansluter sig

2:00 min
  • En ny sammanställning visar att den fackliga organisationsgraden i Sverige steg under 2020 för första gången sedan mitten av 1990-talet, från 68 till 69 procent.
  • "Här är det nya tendenser och det är både bland arbetare från 60-61 procent och bland tjänstemän från 72-73 procent", säger Anders Kjellberg, professor i sociologi.
  • Förklaringen är framför allt en osäkrare arbetsmarknad på grund av pandemin, enligt rapporten från Arena idé.