Sammanställning

Trendbrottet – mer lån till gröna projekt än fossila

1:21 min
  • Sedan Parisavtalet undertecknades har världens stora banker fortsatt att låna ut till investeringar i olja, gas och kol.
  • Men för första gången är utlåningen nu större till gröna projekt än till den fossila sektorn.
  • Det visar en sammanställning gjord av nyhetsbyrån Bloombergs.

Bloombergs reportrar granskade data från 140 stora banker. Den visade att sedan 2015, då Parisavtalet undertecknades, har bankerna lånat ut 3,6 biljoner dollar till fossila projekt. Det är tre gånger mer än vad som gått till gröna investeringar.

Men hittills i år är förhållandet ombytt.

Nu är penningströmmen till gröna investeringar, i form av krediter eller köp av obligationer, större än utlåningen till kol och olja.

Det är för tidigt att säga ifall förhållandet står sig året ut. Men att banker överlag blivit mer skeptiska till fossila investeringar är tydligt.

Ett företag som genererar stora koldioxidutsläpp anses bära en större kreditrisk än företag som antingen är gröna eller kan minska sina utsläpp. Olje- och kolbolag har svårt att förändra sin verksamhet ifall de fortsätter med sin utvinning. Därför riskerar en bank med utlåning till den sektorn, att få sitt kreditbetyg sänkt och därmed högre upplåningskostnader.