NY RAPPORT

Trots kritik – barn på SiS-hem isoleras på felaktiga grunder

1:57 min
  • Statens institutionsstyrelse, SiS, får skarp kritik i ny rapport som granskat när barn och unga blir isolerade på ungdomshem, så kallad avskiljning.
  • Var tredje avskiljning sker trots att barnen inte varit våldsamma, enligt vad som framgår av besluten som granskats.
  • För Javiera Constanza har de avskiljningar och nedläggningar hon varit med om satt djupa spår, säger hon.

Det finns fortsatta missförhållanden i samband med att barn och unga blir isolerade på statliga ungdomshem. Det hävdas i ny rapport från barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån. Nu kräver flera organisationer att de så kallade avskiljningarna förbjuds.

Avskiljning innebär att barn- och unga som varit våldsamma isoleras i celler. Ofta sker det efter att personalen ingripit fysiskt mot den unge till exempel genom nedläggningar.

– Nedbrottningarna, det är det som varit värsta våldet som jag har upplevt där. Man känner ångest, man känner sig ensam och förtvivlad. Det känns som att hela vuxenvärlden är emot en. Man tappar hoppet och det bygger en jättestark tillitsbrist gentemot de vuxna som är där. Det är inte så att man direkt vill gå och berätta för en personal som brottat ned en att man mår dåligt, säger Javiera Constanza. Hon är 25 år i dag och vårdades på ungdomshem när hon var i 15-årsåldern.

Ekot har tidigare gjort flera granskningar som visat på allvarliga brister när barn avskiljs på SiS-hemmen. Det ledde redan 2009 till kritik från bland annat FN och Barnombudsmannen – och i förlängningen till att lagen ändrades så att den tid barn får hållas avskilda minskade.

Men enligt den rapport som barnrättsorganisationen Barnrättsbyrån presenterar, där avskiljningar från 2020 och 2019 granskats, finns det fortfarande omfattande brister.

Avskiljning får användas om den unge är våldsam, men enligt studien är det ofta personalen som är fysisk mot den unge först. Och en tredjedel av avskiljningarna har gjorts utan att det i besluten framgår att barnen varit våldsamma överhuvudtaget.

– Det är ju inte förenligt med lagstiftningen och det måste finnas andra sätt att bemöta barn i affekt eller barn som mår dåligt eller är arga, säger forskaren Maria Andersson Vogel som gjort studien.

2018 gav också regeringen i uppdrag till SiS att även minska antalet avskiljningar för att på sikt helt upphöra med dem. Men så blev det inte. Avskiljningarna ökade fram till 2020.

– Jag vet ju att det efter de granskningar som ni gjorde så sjönk ju avskiljningstalen efter det. Som en reaktion tror jag, för att man började jobba med det på ett annat sätt. Vilket ju visar på att det går att göra på ett annat sätt. Men sen har de ju ökat sen dess igen, säger Maria Andersson Vogel.

De tekniker som personalen använder för att hålla fast och lägga barn på SiS-hem får också skarp kritik i rapporten, för att de av experter anses vara farliga. Flickor och de yngsta barnen är de som blir avskilda mest, enligt rapporten.

DN Debatt kräver flera experter och organisationer, med anledning av rapporten, att avskiljningar förbjuds. Kravet kommer bland annat från Rädda Barnen, Bris och Unicef.

Ledningen för Statens institutionsstyrelse har erbjudits men avböjt att kommentera kritiken.