Ungern

Trots kritik från EU – kontroversiell lag träder i kraft

1:53 min
  • I Ungern träder idag en kontroversiell lag ikraft – trots den massiva kritik som landet fått från EU.
  • Lagen förbjuder bland annat att minderåriga får information om homosexuella och så kallat "könsavvikande beteende".
  • ”Bryssels försök att få oss att släppa in hbtqi-aktivister i våra skolor är förgäves”, sa premiärminister Viktor Orbáns stabschef igår.