LITTERATURVECKAN I P1

Trots ljudboksboom – läsning av böcker fortsatt stark

1:58 min
  • Trots det ökade ljudbokslyssnande så är det nästan hälften som säger att de bara läser böcker. Personer över 50 år svarar i högre grad att de enbart läser böcker, medan yngre personer mellan 18-29 främst läser men också lyssnar på böcker.
  • De som däremot sticker ut bland ljudbokslyssnarna, är mellanskiktet, 30-49-åringar, där var sjätte (16 procent) svarar att de nästan enbart lyssnar på böcker.
  • ”Jag kan faktiskt inte minnas när jag läste en bok senast”, säger Pernilla Myrdhén som nästan bara lyssnar på deckare.