BROTT

Trots möjlighet – få böter omvandlas till fängelse

2:01 min
  • Trots att det i lagen finns en möjlighet att förvandla obetalda böter till kortare fängelsestraff är det väldigt sällsynt att det händer.

  • Det är Kronofogden som ska ansöka hos åklagare om bötesförvandling. Mellan 1 januari 2017 och september i år så lämnades det i hela landet in 47 ansökningar. Bara i åtta fall valde åklagare att väcka talan i domstol.

  • En förklaring till att lagen används vid så få tillfällen är att kraven för att omvandla till fängelse varit högt ställda. För att fler ska kunna dömas till fängelse gjordes lagen om i våras men det har ännu inte fått någon effekt.

Ett av fallen som trots allt resulterat i fängelse gäller en 38-årig man från Malmö. Han dömdes i våras till en månads fängelse efter att han vid 12 gånger på fyra år dömts till böter som han sen inte betalat.

– Det är inte många ärenden som vi har gått vidare med för det är ett högt krav för att böterna ska omvandlas och det är sällan som åklagarna går vidare med det, säger Kronofogden Helen Norberg.

I nuläget är det 75.000 personer som har en eller flera obetalda böter hos Kronofogden för indrivning. Totalt 120.000 obetalda böter till en totalsumma på över 400 miljoner kronor.

Under senaste fem åren har åklagarna vid fem tillfällen ansökt om bötesförvandling mot personer boende i Örebro län. I samtliga fall lades ansökan ned av åklagare.