VACCINBEVIS

Trots rekordmånga anmälningar – vaccinpass prövas inte av JO

0:43 min
  • Justitieombudsmannen går inte vidare med alla de klagomål som kommit in när det gäller vaccinbevis, eller vaccinpass.

  • P4 Jönköping kunde i slutet på november berätta att JO fått in rekordmånga anmälningar mot förslaget att införa vaccinationsbevis. Anmälarna menade att det stred mot grundläggande fri- och rättigheter.

  • Enligt JO handlar det inte om myndighetsutövning mot någon enskild, utan en epidemiologisk bedömning.